گزارش عملکرد سالیانه 1402

 

گزارش عملکرد سه ماهه اول

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه دوم

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه سوم

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم

 

 

گزارش کمی فعالیت ها، امکانات کتابخانه‌ی دانشکده مدیریت( گزارش عملکرد فرمت وزارت بهداشت)

 

 

تاریخ بروزرسانی: 1403/01/25

Template settings