دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرآیند، راهنما و آیین نامه ها
 • عملکرد کتابخانه
 • محتوای آموزشی
 • کارگاه های آموزشی
 • کتابخانه الکترونیک
 • پرسش از کتابدار


عضویت
امانت و تحویل کتاب
درخواست VPN
فهرست نویسی منابع و اطلاع رسانی تازه های کتاب
تامین بودجه منابع و تجهیزات
انتخاب کتاب های موردنیاز در کمیته انتخاب کتاب
خرید کتاب و نشریات
فهرست نویسی نشریات و پایان نامه
 • کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ
 • کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ
 • کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ
 • کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ
 • ارتباط بدون واسطه با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ
img_yw_news
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸

دریافت لیست کتب درخواستی مورد نیاز اعضا کتابخانه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

جریمه ناشی از تاخیر در تحویل کتاب

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی کار با نرم افزار فتوشاپ

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی۲

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

..

ادامه...