معرفی جامعه کتابخانه:

 درکتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  امکان ارائه خدمات برای  گروه های زیر فراهم شده است:
 

  • اقتصاد سلامت
  • سلامت در بلایا و فوریت ها
  • کتابداری و اطلاع رسانی
  • مدیریت اطلاعات سلامت
  • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Template settings