قوانین ومقررات کتابخانه:

 

 

  •  تمامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه و کارکنان دانشگاه پس از پر نمودن فرم عضویت در پورتال کتابخانه مرکزی به عضویت کتابخانه در می آیند.
  • دانشجویان مهمان و پژوهشگران دانشگاه های غیر وابسته به دانشگاه تنها مجاز به استفاده درمحل کتابخانه می باشند.
  • مخزن کتابخانه بصورت بسته می باشد دانشجویان دکترا در صورت لزوم با هماهنگی کتابدار میز امانت می توانند وارد مخزن شوند.
  •  امانت دادن پایان نامه ها و نشریات جهت مطالعه فقط در سالن کتابخانه با ارائه کارت شناسایی معتبر امکان پذیر می باشد.
  • کپی از مقالات نشریات و کپی از قسمت مندرجات و چکیده پایان نامه ها بنا به درخواست مراجعه کنندگان در کتابخانه انجام می شود.
  •  رعایت آرامش و سکوت در کتابخانه الزامی  است.
  •  از خوردن و آشامیدن در کتابخانه پرهیز نمائید.
  •  صبحت کردن با تلفن همراه در کتابخانه ممنوع می باشد.
Template settings