رسالت:

 

کتابخانه بر آن است که با شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه و پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران و تامین منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات و افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات به مراجعه کنندگان گام بردارد.

 

اهداف:

 

  • گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان
  • سازماندهی مؤثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به منابع
  • توسعه ارائه خدمات الکترونیکی به کاربران کتابخانه
  • فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای  استفاده از منابع در داخل کتابخانه

 

چشم انداز:

 

کتابخانه با بهره گیری از حمایت معاونت پژوهشی، اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان محترم و نیز با توسعه همکاری بین کتابخانه های سایر واحدهای تابعه دانشگاه، جهت بالا بردن سطح خدمات و رضایتمندی مراجعه کنندگان تلاش می نماید.

Template settings