مقالات داغ (Hot Papers)

مقالات داغ (Hot Papers) به تفکیک گروه های آموزشی

مقالات داغ (Hot Papers)

 

 

 

 

 

نویسندگان و مقالات پراستناد(1% برتر) و مقالات داغ(0.1% برتر) ESI

 

فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر، گزارشی از پژوهشگران پر استناد در 22 حوزه موضوعی علوم در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس در بازه زمانی 10 ساله می باشد. به این ترتیب که پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند در بازه زمانی 10 ساله مرتب سازی و زمانی که تعداد استنادات آنها از حد آستانه استنادی فراتر رود به عنوان پژوهشگران یک درصد برتر ESI یا نخبگان علمی در نظر گرفته می شوند. در واقع این حد آستانه استنادی براساس استنادات دریافتی سایر حوزه های موضوعی سنجیده می‌شود و در سال های مختلف ممکن است متغیر باشد. بنابراین معیار انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است. بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته‌اند بر اساس فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی خود در ده سال اخیر به بالاترین سطح اعتبار بین‌المللی دست یابند در دسته پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا قرار میگیرند و مقالات آنها جزء مقالات پراستناد (Highly Cited Papers) محسوب می‌شوند. در این بازه زمانی 10 ساله، مقالاتی که  از زمان انتشار آنها 2 سال گذشته و توانسته اند در دو ماه اخیر بیشترین استنادات را در رشته و حوزه موضوعی خود بدست آورند، جزء مقالات داغ(Hot papers) محسوب می‌شوند.

 

جدول زیر مقالات داغ (Hot Papers) گروه های آموزشی را نشان می‌دهد:

 

Dr Aziz Rezapour- Department of Health Economics, School of Health Management & Information Sciences

 


 

Dr Vahid Alipour-Department of Health Economics, School of Health Management & Information Sciences

 

 

 

 تاریخ بروز رسانی: ۱۴۰3/04/30

Template settings