آیین نامه عضویت متمرکز در کتابخانه
 


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران برای عضویت در کتابخانه های دانشگاه آیین نامه ای به شرح زیر تهیه و تنظیم نموده است: منظور از دانشگاه در این آیین نامه ، دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد .این آیین نامه در تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۴۰۰ تهیه و تنظیم گردیده است.

ماده ۱ - کاربران و عضویت:


بند ا- اعضای وابسته به دانشگاه

گروه اول: دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو کتابخانه محسوب می شوند و برای تمامی آنها هنگام ثبت نام اولیه پروفایل ایجاد شده و برای فعال کردن عضویت، ارائه کارت دانشجویی الزامی است.
گروه دوم: اعضای هیات علمی دانشگاه با ارائه کارت شناسایی و کپی حکم کارگزینی
گروه سوم: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه کارت شناسایی و کپی آخرین حکم کارگزینی
تبصره ۱ - عضویت گروه های یک تا سه رایگان بوده و از طریق ارائه درخواست مستقیم از طریق حضور فیزیکی در کتابخانه مرکزی ، با ارائه مدارک مذکور امکانپذیر می باشد .

بند ۲ - اعضای غیر وابسته به دانشگاه (این افراد مهمان تلقی می شوند)
 
 • اعضای هیات علمی باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •  اساتید حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران که از اعضای هیات علمی و یا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیستند.
 • کارکنان مامور و مشغول در بخشهای مختلف دانشگاه که از اعضای هیات علمی و یا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیستند.
 •  اعضای هیات علمی غیر دانشگاه علوم پزشکی ایران (شامل سایر دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی)
 • دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر از کلیه دانشگاه ها
 • دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و پزشکی عمومی در سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه علوم پزشکی ایران)

بند ۳ - کارتهای عضویت:
 
 • کارت عضویت دانشجویان همان کارت دانشجویی آنها محسوب می گردد.
 • کارت عضویت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه، کارت پرسنلی می باشد.
 • کارت مهمان ۱. این کارت به رنگ سبز می باشد و شامل اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه، اعضای غیر وابسته به دانشگاه که به صورت همکار در دانشگاه مشغول هستند، اساتید حق التدریس و کارکنان مامور در دانشگاه می باشد. این کارت برای استفاده از همه امکانات کتابخانه شامل امانت کتاب و استفاده از سالنهای مطالعه می باشد.
 • کارت مهمان ۲. این کارت به رنگ کرم می باشد و برای اعضای غیر وابسته به دانشگاه که همکاری با دانشگاه نداشته و صرفا مایل به استفاده از سالن های مطالعه می باشند و شامل دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در همه دانشگاه ها با اولویت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعضای هیات علمی دانشگاه های دیگر )غیر از دانشگاه علوم پزشکی ایران(، فرزندان اعضای هیات علمی و فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.
 • کارت مهمان ۳. این کارت به رنگ بنفش می باشد و بصورت افتخاری و هر ساله در تعداد محدود به رئیس دانشگاه و معاونین ایشان جهت استفاده ی معرفی کنندگان از سالنهای مطالعه ارایه می شود.
 •  برگه های تردد روزانه برای استفاده روزانه دانشجویان سایر دانشگاه ها (شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، پزشکی عمومی به تعداد محدود تا سقف ۱۰ عدد در روز)

بند ۴ - اعتبار عضویت:
 
 • برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه دو سال و قابل تمدید.
 • برای دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایران، دو سال و قابل تمدید تا پایان دوره تحصیلی.
 • برای کارکنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران دو سال و قابل تمدید تا پایان دوره خدمت.
 • برای اعضای مهمان تا زمان فعال بودن کارت مهمان.

ماده ۲ - هزینه ها:
 
 • هزینه فعال سازی کارت مهمان: ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • حق عضویت سه ماهه برای اعضای مهمان دارای کارت مهمان کرم: ۷۰۰۰۰۰ ریال
 • حق عضویت یک ماهه برای اعضای مهمان دارای کارت مهمان کرم: ۲۵۰۰۰۰ ریال
 • حق عضویت سه ماهه برای اعضای مهمان دارای کارت مهمان سبز: ۵۰۰۰۰۰ ریال
 • حق عضویت یک ماهه برای اعضای مهمان دارای کارت مهمان سبز: ۲۰۰۰۰۰ ریال
تبصره ۱ - حق عضویت برای اعضای وابسته به دانشگاه (ماده ۱، بند ۱ ) رایگان می باشد.
تبصره ۲ - حق عضویت برای اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه که برایشان کارت مهمان یک صادر می گردد رایگان می باشد و فقط هزینه فعالسازی کارت دریافت می گردد.
تبصره ۳ - حق عضویت برای فرزندان اعضای هیات علمی و فرزندان پرسنل دانشگاه که دارای کارت مهمان کرم هستند مطابق با اعضای دارای کارت سبز می باشد.
تبصره ۴ - تغییرات درحق عضویت بصورت سالیانه تعیین و اعلام می گردد .

ماده ۳ - مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت :
 
 •  کارت مهمان ۱ . سبز
 
 •  یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی
 •  اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • حکم بازنشستگی ( برای اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه)
 • نامه از بالاترین مرجع مدیریت مربوطه ( برای اعضای غیر وابسته همکار در دانشگاه)
 • تاییدیه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی (توسط کارشناس عضویت کتابخانه اخذ می گردد)
​​​​​​​
 •  کارت مهمان ۲ . کرم
 
 • یک قطعه عکس ۴×۳ رنگی
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی شناسنامه
 • اصل و کپی کارت نظام پزشکی
 •  حکم کارگزینی پدر و مادر برای فرزندان اعضای هیات علمی و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تاییدیه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی (توسط کارشناس عضویت کتابخانه اخذ می گردد)
​​​​​​​
 
 • کارت مهمان ۳ . بنفش
 
 • معرفی نامه از رئیس یا معاونین دانشگاه
تبصره ۱ - کاربران باید برای ارائه مدارک به کارشناس عضویت کتابخانه مراجعه کنند.


ماده ۴ - فضای قابل استفاده اعضاء وابسته و غیر وابسته :
 
 •  طبقه اول (تالار کتاب): از ساعت ۰۷:۴۵ لغایت ۱۴:۳۰
 •  طبقه دوم: سالن مطالعه آقایان : از ساعت ۰۷:۴۵ لغایت ۱۹:۰۰
 •  سالن دیجیتال طبقه سوم: از ساعت ۰۷:۴۵۰ لغایت ۱۴:۳۰
 • سالن دیجیتال طبقه چهارم: از ساعت ۰۷:۴۵۰ لغایت ۱۴:۳۰
 • طبقه پنجم: سالن مطالعه برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی ، دستیاری، فوق تخصصی و پست دکترا و اعضای هیات علمی: از ساعت ۰۷:۴۵ لغایت ۱۹:۰۰
 • طبقه ششم: سالن مطالعه بانوان: از ساعت ۰۷:۴۵ لغایت ۱۴:۳۰
 
۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
Template settings