دستورالعمل امانت متمرکز در مجموعه کتابخانه های دانشگاه
 

 
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران برای استفاده از امانت متمرکز در کتابخانه های دانشگاه دستورالعملی به شرح زیر تهیه و تنظیم نموده است:
 
 • شرایط امانت:
در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو بوده و موظف است منابع امانی را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه می باشد. تعداد کتب قابل امانت و مدت امانت مورد نظر در تمام کتابخانه های دانشگاه یکدست و در سیستم امانت متمرکز از طریق پورتال بشرح زیر می باشد:
 
 
 

نوع عضویت

مجموع تعداد امانت(نسخه)
در کتابخانه های دانشگاه

مدت رمان( روز)

تمدید(بار)

دانشجویان کاردانی

۴

۱۵

۱

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

۵

۱۵

۱

دانشجویان کارشناسی

۵

۱۵

۱

دانشجویان کارشناسی ارشد /دانشجویان دکتری تخصصی PHD و دانشجویان پزشکی GP / دانشجویان دوره تخصصی پزشکی یا رزیدنتی

۷

۱۵

۱

اعضاء هیات علمی/ دانشجویان دوره فوق تخصصی و فلوشیپ/
دانشجویان دوره پست دکتری

۱۰

۳۰

۱

کارمندان دانشگاه

۴

۱۰

۱

گروه مهمان ۱

۲

۱۰

۰

گروه پیش فرض

۱ ۱ ۰
 


تبصره ۱ - گروه مهمان ۱ اعضای غیر وابسته به دانشگاه می باشند که بصورت مامور یا حق التدریس در دانشگاه مشغول به کار هستند و یا اعضای هیات علمی باز نشسته دانشگاه می باشند. به این افراد کارت مهمان یک که به رنگ سبز است، داده می شود و این کارت برای استفاده از همه امکانات کتابخانه شامل امانت کتاب و استفاده از سالن های مطالعه میباشد.
تبصر ه ۲ - مدت امانت کتاب های پرمراجعه بنا به تشخیص سرپر ست بخش امانت و طبق خط مشی جاری هر کتابخانه ممکن است تقلیل یابد.
تبصره ۳ - کتاب های پر مراجعه و یا تک نسخه ای بنا به تشخ یص سرپرست بخش امانت ممکن است در قفسه های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در "تالار کتاب" از آن استفاده شود.
 تبصر ه ۴ - کتاب ها فقط به مدت ۲۴ ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو می شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.
 تبصره ۵ - تمدید امانت کتاب، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته با شد، فقط برای یکبار از طریق مراجعه به پورتال کتابخانه مرکزی و پروفایل شخصی با کلمه عبور(شمارهدانشجویی - شماره پرسنلی) و رمز عبور (کد ملی) برای اعضای کتابخانه مربوطه یا با مراجعه حضوری شخص امانت گیرنده به کتابخانه مورد نظر یا از طریق تلفن ، طبق مقررات بلامانع است.
 
 • ضوابط مربوط به تأخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده:
در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف) تاخیر هر جلد کتاب برای دانشجویان مقاطع مختلف ، اعضای هیات علمی و کارکنان روزانه مبلغ ۵.۰۰۰ ریال جریمه محاسبه خواهد شد.
تبصر ه ۱ - در نرم افزار کتابخانه حداکثر سقف مجاز بدهی اعضا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. اعضایی که بدهی آنان از سقف مجاز تجاوز کند به صورت خودکار توسط نرم افزار تعلیق خواهند شد. استفاده مجدد از خدمات امانت منوط به پرداخت بدهی خواهد بود.
تبصره ۲ - مبلغ جریمه توسط نرم افزار محاسبه میگردد.
 
 •  مفقود و یا ناقص شدن کتاب ها:

الف) در صورتی که کتاب به امانت گرفته شووده مفقود و یا آسیب دیده باشد ، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه، تهیه و تحویل کتابخانه شود. در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد امانت گیرنده موظف به جبران خسارت میباشد.
ب) هزینه خسارت منابع به امانت رفته ، بنا به تشخیص مسئول کتابخانه از ۲ تا ۵ برابر هزینه منبع و به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
ج) تا اتمام اقدامات یاد شده، خدمات امانت به متقاضی ارائه نمیشود.
 
 • تسویه حساب:
 
تمامی گروههای زیر پس از تحویل کتاب به واحد مربوطه ، نسبت به تسویه حساب با کتابخانه مبداء و کتابخانه مرکزی اقدام نمایند:
 • گروه اول: اعضای هیأت علمی در صورت انتقال، بازنشستگی یا بازخرید.
 • گروه دوم: دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی یا انتقال، انصراف و نظایر آن.
 • گروه سوم: کارکنان دانشگاه در صورت انتقال، بازنشستگی یا بازخرید.
 • گروه چهارم: اعضای مهمان در صورت پایان همکاری با دانشگاه. ( اعضای مهمان در آیین نامه عضویت بطور کامل شرح داده شده است)
 • تبصره - اعضای محترم کتابخانه قبل از اقدام به تسویه حساب ، با مراجعه به پورتال ، وضعیت امانت و میزان جریمه دیرکرد احتمالی خود را بررسی نموده و سپس به تسویه حساب اقدام نمایند.
 • این دستورالعمل در تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۴۰۰ تهیه و تنظیم گردیده است.
 •  
۱۴۰۱ - ۱۴۰۰
 
 

خدمات کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 •  
 • بخش مدیریت
 
 • جمع آوری فهرست منابع مورد نیاز کاربران از بخش خدمات فنی، بخش مرجع و میز امانت، اعضاء هیات علمی دانشکده، دانشجویان دانشکده و ارسال به کمیته انتخاب کتاب جهت تایید به منظور تهیه آنها
 • پیگیری تهیه و تامین بودجه مورد نظر به منظور خرید منابع تائید شده
 • رفتن به نمایشگاه و خرید منابع مورد نظر و یا سفارش به ناشران مورد نظر
 • نیازسنجی و نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها
 • شرکت در دوره ها و سمینارهای تخصصی جهت ارتقاء دانش تخصصی خود و کارکنان
 • پاسخگویی به مراجعان و رفع نیاز آنها
 • نظارت بر بکارگیری شیوه‌های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی
 • انعکاس کمبودها و نیازهای کتابخانه به مدیریت جهت مرتفع ساختن نسبی آنان با توجه به شرایط بودجه دانشکده
 • نظارت بر قوانین و مقررات کتابخانه
 • نظارت بر امور مخزن کتاب همانند سیاهه برداری – قفسه خوانی و ….
 • نظارت بر تجهیزات و امکانات کتابخانه و رفع مشکلات آنها
 
 • بخش خدمات فنی
​​​​​​​
 • جمع آوری فهرست منابع مورد نیاز کاربران
 • همکاری در خرید فهرست منابع پس از تائید اعضاء کمیته انتخاب کتاب و منابع و تامین بودجه لازم
 • رفتن به نمایشگاه و انتشارات مورد نظر جهت خرید منابع
 • ثبت و فهرست نویسی و ورود اطلاعات کتابها و پایان نامه‌ها و مجلات چاپی
 • آماده‌سازی و گزارش‌گیری از منابع (کتاب ، پایان‌نامه) و ارسال گزارش جهت اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی و دانشجویان
 • ورود اطلاعات اعضاء جدید و تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل در سیستم رایانه‌ای کتابخانه
 • ارائه خدمات (مشاوره اطلاعاتی) به مراجعان از طریق بانک‌های اطلاعاتی پیوسته و ناپیوسته
 • بروز رسانی فهرست و چکیده پایان نامه فارغ التحصیلان و قرارگیری بر روی سایت
 • شرکت در کلاس‌های آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی
 
 • بخش مرجع و میز امانت
 
 • پاسخگویی به پرسش‌های تخصصی مراجعه کنندگان در میز امانت و راهنمایی آنها در جهت جستجوی سریع و دقیق منابع
 • ارائه خدمات از جمله امانت، عودت و تمدید به مراجعان از طریق سیستم رایانه‌ای کتابخانه
 • به عنوان عضو کمیته انتخاب کتاب، جمع آوری فهرست کتاب‌های درخواستی و مورد نیاز دانشجویان
 • آموزش مسائل مربوط به بخش و میز امانت به دانشجویان کارورزی رشته کتابداری
 • بررسی تجهیزات کتابخانه و در صورت خرابی اعلام آن به مسئول مربوطه
 • کمک به سایر قسمت‌های کتابخانه براساس نیاز
 
 • بخش نشریات و پایان نامه ها
 
 • پاسخگویی به دانشجویان و مراجعه‌کنندگان در بخش پایان‌نامه و نشریات و راهنمایی آنها جهت دسترسی به منابع مورد نیازشان
 • در اختیار قرار دادن پایان‌نامه و نشریات فقط در داخل سالن کتابخانه به مراجعان
 • گرفتن کپی از بخش‌های تعیین شده پایان‌نامه ها و مقالات نشریات
 • دریافت اطلاعات دانشجویان متقاضی VPN جهت نام‌گذاری با دانشگاه و انجام مراحل بعدی
 • ایجاد بانک ایمیل اساتید راهنما و مشاور پایان نامه / رساله های دانشکده
 • بررسی تجهیزات کتابخانه و در صورت خرابی و اعلام نمودن به مسئول مربوطه.
 • ایمیل تاییدیه تصویب نامه، تعهدنامه اجتناب از سرقت ادبی و واگذاری حقوق معنوی پایان نامه/ رساله به اساتید مشاور و راهنما
 • بروز رسانی بانک عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی در پایان نامه های دانشکده
 • کمک به سایر قسمت‌های کتابخانه براساس نیاز
 
 • تجهیزات کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 
 • سیستم کامپیوتر سایت کتابخانه :۱۴ سیستم
 • سیستم کامپیوتر مربوط به جستجو در نرم افزار کتابخانه :  ۲ سیستم
 • صندلی مخصوص کامپیوتر برای مراجعه کنندگان : ۱۶  عدد
 • میز کامپیوتر برای مراجعه کنندگان: ۱۶ عدد
تنظیمات قالب