پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • منوی هفتم
  • منوی هشتم
  • کارگاه
img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

تازه های کتاب مربوط به دی ماه ۹۷

تازه های کتاب مربوط به دی ماه ۹۷ ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷

تهیه فهرست مجله های درخواستی گروه های آموزشی دانشکده

تهیه فهرست مجله های درخواستی گروه های آموزشی دانشکده ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

همایش های سال جاری

همایش های سال جاری ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه سایت ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه

کارگاه سایت برگزار گردید ..

ادامه...وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
نوپا
نظام نوین اطلاعات
پژوهش های پزشکی ایران
تازه های کتاب سامانه ژورنال یابRicest
 
 
 
زیربخش سازمانی
شماره سه